Certifikace a BOZP

Základní dokumenty společnosti


Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku

Kvalita prací a služeb, zvyšování kvalifikačních předpokladů


Jedním s hlavních pilířů firemní filosofie je poskytování kvalitních služeb klientům s využitím moderních technologických postupů a materiálů. Proto naši pracovníci pravidelně absolvují semináře a školení, která umožňují sledovat nové trendy a zajistit průběžný rozvojem teoretických i praktických dovedností a kvalifikačních předpokladů.

V současné době se společnost je společnost držitelem následujících osvědčení a certifikátů:

 • Certifikát o systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 pdf
  certifikát vystavil: certifikační orgán CS Cert s.r.o.
 • Certifikát o odborném zaškolení týkající se používaní materiálů Ardex a montáže Gutjahr pdf
  certifikát vystavil: Ardex Baustoff, s.r.o.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti pro aplikaci izolačních desek z EPS, XPS a PUR/RIP pdf
  osvědčení vystavil: Bachl, spol. s r.o.
 • Certifikát způsobilosti k provádění tepelně izolačních systémů Baumit EPS-F, Baumit minerál a Baumit open pdf
  certifikát vystavil: Baumit, spol. s.r.o.
 • Osvědčení o školení střešního systému Bramac pdf
  osvědčení vystavil: Bramac střešní systémy spol. s r.o.
 • Certifikát o zásadách aplikace vnějších tepelně izolačních systémů Ceresit Ceretherm pdf
  certifikát vystavil: Henkel ČR, spol. s r.o.
 • Osvědčení Systém protipožární ochrany pdf
  osvědčení vystavil: Hilti ČR spol. s r.o.
 • Osvědčení Osvědčení Kotevní technika pdf
  osvědčení vystavil: Hilti ČR spol. s r.o.
 • Certifikát o absolvování školení na montáž a údržbu požárních uzávěrů pdf
  certifikát vystavil: HSE, spol. s r.o.
 • Osvědčení ke správné aplikaci izolačních materiálů KNAUF INSULATION pdf
  osvědčení vystavil: KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Osvědčení k ovládání systému BUILDpowerS pdf
  osvědčení vystavil: RTS, a.s.
 • Osvědčení o autorizaci k provádění protipožarních nátěrů na ocelové konstrukce pdf
  osvědčení vystavil: AAA Color s.r.o.
 • Certifikát na montáž konstrukcí pdf
  certifikát vystavil: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Certifikát na montáž suché výstavby Siniat pdf
  certifikát vystavil:
 • Certifikát o odbornosti v rámci dotačního programu "Nová zelená úsporám" pdf
  certifikát vystavil: URSA CZ s.r.o.
 • Osvědčení pro aplikaci materiálů firmy Saint-Gobain Construction Products CZ pdf
  osvědčení vystavil: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Společnost je rovněž zařazena do seznamu odborných dodavatelů v rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Management společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků, a proto se v rámci činnosti společnosti zavazuje dodržovat nejpřísnější opatření související s bezpečnostní práce, zejména v oblasti prevence rizik.

Prevence se týká zejména pravidelné kontroly pracovišť zaměřené na bezpečnost práce, školení pracovníků a koordinace rizikových prací subdodavatelů.