Stavební, inženýrská a projektová činnost

Stavební činnost


Naše firma nabízí komplexní řešení stavebních záměrů formou stavební dodávky na klíč pro koncového zákazníka, příp. pro své obchodní partnery v oblasti stavebnictví nabízíme provedení dílčích částí stavebního díla subdodavatelskou formou.

S garancí nejvyšší kvality prací pro Vás zajistíme zednické práce, obkladačské práce, sádrokartonářské, izolatérské, elektrikářské, instalatérské, topenářské, tesařské, pokrývačské, klempířské, zemní a výkopové práce, dodávky oken a dveří, malířské práce, výrobu zakázkového nábytku a obchodní činnost.

Vybavení a kapacita firmy odpovídá realizaci staveb o objemu cca 40 mil Kč / rok.

Naše služby jsou vždy připraveny na míru každému klientovi, snažíme se vždy vyhovět klientovým požadavkům. Chcete se přesvědčit o kvalitě prováděných prací? – Kontaktujte nás, rádi Vás provedeme po právě realizovaných zakázkách.

V oblasti realizace staveb se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

 • objekty pro bydlení (rodinné domy na klíč, nízkoenergetické a pasivní domy, dřevostavby, interiéry)
 • zateplování a rekonstrukce staveb, údržba nemovitostí
 • průmyslové objekty (výrobní objekty, sklady, ….)
 • občanská výstavba (administrativní objekty, občanská vybavenost, obchodní prostory)

Inženýrská činnost

Samozřejmostí v oblasti stavebnictví je i zajištění související inženýrské činnosti. Provedeme Vás celým procesem přípravy a realizace stavby od Vašeho investičního záměru, přes zpracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení, realizaci stavby až po uvedení stavby do provozu.

Otravuje Vás běhání po úřadech? Svěřte nám plnou moc a vyřídíme vše za Vás.

Chcete si celým procesem projít sami a mít vše pod plným dohledem? V tom případě Vám budeme ochotnými poradci a pomocníky.

V oblasti inženýrské činnosti se zaměřujeme zejména na následující činnosti:

 • Investičně-technický dozor staveb
  • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace předmětu inženýrské činnosti a technického dozoru;
  • spolupráce při vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů;
  • spolupráce při přípravě smluv o dílo;
  • koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů;
  • zajištění a řízení kontrolních dnů;
  • odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
  • kontrola dodržení podmínek stavebních povolení a podmínek ostatních účastníků řízení;
  • péče o systematické doplňování dokumentace;
  • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě investorovi;
  • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující činnosti;
  • spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění a navrhování opatření;
  • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.);
  • kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;
  • spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
  • kontrola postupu prací podle časového harmonogramu a smlouvních ustanovení;
  • přípravu podkladů pro předání a převzetí díla (částí díla), účast na jednání o předání a převzetí, kontrola dokladů dokládaných zhotovitelem;
  • dohled nad odstraněním vad a nedodělků;
  • kontrolu vyklizení pracoviště dodavateli;
  • příprava podkladů konečného vyučtování prací.
 • Řízení staveb
 • Zastupování investora v územním a stavebním řízení (zajistíme vydání stavebního povolení pro Vaši stavbu)
  • projednání záměru se stavebním úřadem, dotčenými orgány státni správy a ostatními účastníky řízení, vyřízení potřebných povolení;
 • Poradenská činnost v rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM (vyřídíme dotace za Vás)

Projektová činnost ve výstavbě

Na základě Vašich individuelních požadavků pro Vás zajistíme projektovou dokumentaci Vašeho rodinného domu, průmyslového objektu, administrativního objektu, rekonstrukce, přístavby, nástavby, revitalizace, zateplení objektu (vč. odborného posudku a všech náležitostí definovaných dotačním programem ZELENÁ ÚSPORÁM).