Referenční list stavby

Laboratoře kontroly jakosti

Investor:Oncomed Manufacturing a.s.
Místo realizace:Brno
Termín realizace:2010
Popis:inženýrská činnost související se zajištěním povolení stavby
Projekt:
Investiční náklady:

Fotogalerie