Referenční list stavby

Rekonstrukce balkonů BD na ulici Högrova 12 - 18

Investor:SVJ Högrova 10, 12, 14, 16 a 18, Brno
Místo realizace:ul. Högrova 10, 12, 14, 16 a 18, Brno – Královo Pole
Termín realizace:08/2014 – 09/2014
Popis:rekonstrukce balkonů systémem Ardex
Projekt:Šigut – stavby s.r.o.
Investiční náklady:0,6 mil. Kč

Fotogalerie

Původní stav
Původní stav
Stav po realizaci
Stav po realizaci
Vybourání stávajícího souvrství
Vybourání stávajícího souvrství
Hydroizolační vrstva Ardex Gutjahr SDB - zátopová zkouška
Hydroizolační vrstva Ardex Gutjahr SDB - zátopová zkouška
Pokládka keramické dlažby na drenážní rohož Ardex AquaDrain 3E
Pokládka keramické dlažby na drenážní rohož Ardex AquaDrain 3E
Pokládka dlažby a keramického soklu
Pokládka dlažby a keramického soklu
Detail soklu
Detail soklu
Detail horní úrovně odtoku
Detail horní úrovně odtoku
Původní stav - zahájení bouracích prací
Původní stav - zahájení bouracích prací
Stav po realizaci
Stav po realizaci
Vybourání stávajícího souvrství
Vybourání stávajícího souvrství
Hydroizolační folie Ardex Gutjahr SDB
Hydroizolační folie Ardex Gutjahr SDB
Drenážní rohož Ardex AquaDrain KP
Drenážní rohož Ardex AquaDrain KP
Pokládka keramické dlažby na drenážní rohož
Pokládka keramické dlažby na drenážní rohož
Oprava soklových omítek
Oprava soklových omítek
Detail soklu a napojení na balkonové dveře po realizaci
Detail soklu a napojení na balkonové dveře po realizaci
Detail okapové hrany - původní stav
Detail okapové hrany - původní stav
Detail okapové hrany po realizaci (betonová dlažba)
Detail okapové hrany po realizaci (betonová dlažba)
Detail okapové hrany - původní stav
Detail okapové hrany - původní stav
Detail okapové hrany po realizaci (keramická dlažba)
Detail okapové hrany po realizaci (keramická dlažba)
Detail okapové hrany po realizaci (keramická dlažba)
Detail okapové hrany po realizaci (keramická dlažba)
Drenážní rohož AquaDrain T+ pro volně loženou dlažbu
Drenážní rohož AquaDrain T+ pro volně loženou dlažbu
Lože pro volně loženou betonovou dlažbu
Lože pro volně loženou betonovou dlažbu
Betonová dlažba finální povrch
Betonová dlažba finální povrch